زبان بدن,آموزش زبان بدن ویژه گوشی اندروید

زبان بدن,آموزش زبان بدن ویژه گوشی اندروید

شگفتی در زبان غیرارادی بدن است.موفقیت با زبان بدن در ارتباط با مشتری و اینکه همه ما دوست داریم ، روابطی مؤثر و کارآمد خصوصا در کسب با مشتری برقرار کنیم
نرم افزار خارق العاده اندرویدی زبان بدن
همه ما مشتاق آنیم که در تعامل با همراهانمان، زنگ خطرهایی را پیش از آنی که دیر شده باشد بشنویم و زودتر بدانیم که عزیزانمان آزرده اند ونیز همه ما نیازمند آنیم که در برابر معدود کسان فریب کار و ناصادق اطرافمان از مهارت هایی برخوردار باشیم که در تشخیص راستی از دروغ، بکارمان آید.
اهمیت زبان بدن زمانی آشکار می شود که بدانیم حدود ۹۳% از تأثیر و پیام در حالات بدنی، حرکات اندامی، لحن و آوا، نشانه ها و سمبل ها و نوع بهره مندی ما از اشیاء نهفته است و کلام صرفاً از ۷% امتیاز برخوردار است. و نیز بدانیم که زبان بدن برخلاف کلام، خاستگاهی روحی و روانی دارد و کاملاً غیر ارادی است. از همین روی در مشاغلی از جمله پلیس، قضاوت، مصاحبه های حرفه ای کاری و امثال شان، چنانچه تضادی میان پیام های صادره از زبان بدن و کلام مشاهده شود، آنچه ملاک تشخیص قرار می گیرد زبان غیرارادی بدن است.
زبان بدن
همه ما دوست داریم ، روابطی مؤثر و کارآمد خصوصا در کسب با مشتری برقرار کنیم
رازهای دست دادن
رازهای کارت ویزیت دادن
دست دادن با شغل افراد نیز ارتباط دارد
الفبای زبان بدن و ارتباط
نشانه بستن چشم در حین حرف زدن در زبان بدن
اشتباهات رایج‌تر در زبان بدن
اشتباهات رایج‌تر در زبان بدن که باید از آن دوری کرد:
تاثیر زبان بدن روی ارتباط با مشتری
تشخیص درست زبان بدن مشتری
ده نکته در مورد استفاده از زبان غیر کلامی
پیشنهادات زیر در این زمینه توجه کنید
چگونه کارت ویزیت خود را ارایه دهیم؟
گزیدن لب ها = یا اشتباه کرده یا می ترسد
زبان بدن "فرستادن دود سیگار به بالا یا پایین" به چه معناست؟
زبان بدن "افرادی که پیپ می کشند" به چه معناست؟
زبان بدنبادی لنگوییجبدنزبانمدیریتارتباطموثرمفید
تشخیص آدم دروغگو
مصاحبه شغلی و استفاده از زبان بدن
معاشرت کردن
عدم استفاده از ضمیر ما
عدم برقراری ارتباط چشمی
حرف پریدن
استفاده از زبان بدن نامناسب (دو صد گفته چون نیم کردار نیست)
عدم تأیید گرفتن از طرف مقابل
زود نتیجه گیری کردن
عدم کنجکاوی
نشانه های غیرزبانی چه کمکی به ما می کنند؟
نشانه های غیرزبانی برای تشخیص دروغهای احتمالی
زبان بدن عشاق را از رفتار شان می شود تشخیص داد
9روش آسان برای زبان بدن موثر در مصاحبه شغلی بعدی شما
و اما در مصاحبه های پشت تلفن
پنج تکنیک ساده «زبان بدن» که شما را قدرتمند نشان می‌دهند
زبان بدن زنان را بدانید 
از چشم‌ها كمك بگیریم چطور
در مصاحبه کاری چه زبان بدنی باید داشته باشیم ؟
چه كسی اول دست می‌دهد؟
15راز زبان بدن افراد موفق

 • تنها تشکر ااز شما بابت تهیه این مجموعه گرانبهاست چون واقعا مجموعه بسیار نفیس و ضروری که تا پایان عمر بسان گنجینه ای ناب شما را غنی و غنی میساد.
  این نرم افزار اندرویدی تصویری زبان بدن گنجینه ای بس نفیس است که شاید دیگر به آسانی نیابی آن را پس این دم واقعا غنیمته و گنجینه ای بسیار ارزشمند و گوهر فوق العاده گرانمایه را پیش رو دارید که تقدیم حضور مبارک حضرتعالی مبارگ و دوصدچندان گنج زندگیتان گردد انشاالله.
 • محتوای فایل دانلودی:
  مجموعه بسیار نفیس و ضروری که تا پایان عمر بسان گنجینه ای ناب شما را غنی و غنی میساد.
  نرم افزار اندرویدی تصویری زبان بدن
  نشانه های غیرزبانی چه کمکی به ما می کنند؟
  نشانه های غیرزبانی برای تشخیص دروغهای احتمالی
  زبان بدن عشاق را از رفتار شان می شود تشخیص داد
  9روش آسان برای زبان بدن موثر در مصاحبه شغلی بعدی شما
  و اما در مصاحبه های پشت تلفن
  پنج تکنیک ساده «زبان بدن» که شما را قدرتمند نشان می‌دهند
  زبان بدن زنان را بدانید 
  از چشم‌ها كمك بگیریم چطور
  در مصاحبه کاری چه زبان بدنی باید داشته باشیم ؟
  چه كسی اول دست می‌دهد؟
  15راز زبان بدن افراد موفق
  رازهای دست دادن
  دست دادن با شغل افراد نیز ارتباط دارد
  الفبای زبان بدن و ارتباط
  نشانه بستن چشم در حین حرف زدن در زبان بدن
  اشتباهات رایج‌تر در زبان بدن
  اشتباهات رایج‌تر در زبان بدن که باید از آن دوری کرد:
  تاثیر زبان بدن روی ارتباط با مشتری
  تشخیص درست زبان بدن مشتری
  ده نکته در مورد استفاده از زبان غیر کلامی
  به پیشنهادات زیر در این زمینه توجه کنید
  چگونه کارت ویزیت خود را ارایه دهیم؟
  گزیدن لب ها = یا اشتباه کرده یا می ترسد
  زبان بدن "فرستادن دود سیگار به بالا یا پایین" به چه معناست؟زبان بدن "افرادی که پیپ می کشند" به چه معناست؟
  تشخیص مشتری
  مصاحبه شغلی و استفاده از زبان بدن
  معاشرت کردن با مشتری
  عدم استفاده از ضمیر ما در زبان بدن
  عدم برقراری ارتباط چشمی
  وسط حرف پریدن
  استفاده از زبان بدن نامناسب (دو صد گفته چون نیم کردار نیست)
  عدم تأیید گرفتن از طرف مقابل
  زود نتیجه گیری کردن
  عدم کنجکاوی
  نشانه های غیرزبانی چه کمکی به ما می کنند؟
  نشانه های غیرزبانی برای تشخیص دروغهای احتمالی
  زبان بدن عشاق را از رفتار شان می شود تشخیص داد
  9روش آسان برای زبان بدن موثر در مصاحبه شغلی بعدی شما
  و اما در مصاحبه های پشت تلفن
  پنج تکنیک ساده «زبان بدن» که شما را قدرتمند نشان می‌دهند
  زبان بدن زنان را بدانید 
  از چشم‌ها كمك بگیریم چطور
  در مصاحبه کاری چه زبان بدنی باید داشته باشیم ؟
  چه كسی اول دست می‌دهد؟
  15راز زبان بدن افراد موفق
  رازهای دست دادن
  دست دادن با شغل افراد نیز ارتباط دارد
  الفبای زبان بدن و ارتباط
  نشانه بستن چشم در حین حرف زدن در زبان بدن
  اشتباهات رایج‌تر در زبان بدن
  اشتباهات رایج‌تر در زبان بدن که باید از آن دوری کرد:
  تاثیر زبان بدن روی ارتباط با مشتری
  تشخیص درست زبان بدن مشتری
  ده نکته در مورد استفاده از زبان غیر کلامی
  به پیشنهادات زیر در این زمینه توجه کنید
  چگونه کارت ویزیت خود را ارایه دهیم؟
  گزیدن لب ها = یا اشتباه کرده یا می ترسد
  زبان بدن "فرستادن دود سیگار به بالا یا پایین" به چه معناست؟زبان بدن "افرادی که پیپ می کشند" به چه معناست؟